Functiewijziging van garage tot schoolgebouw

DATUMstudiefase
PLAATSantwerpen, Belgie