BUREAU

Architectuur kan niet louter als kunst worden beschouwd, maar moet ook functioneel zijn, hand in hand gaan met technieken en de vereiste kennis van zaken.
Anderzijds omvat architectuur meer dan alleen het technische aspect; architectuur moet in staat zijn bepaalde emoties toe te laten, bepaalde gevoelens los te wrikken.

Architectuur moet een verhaal vertellen.
Architectuur… het definiëren van beeld en ruimte.
De wisselwerking tussen gebruiker en omstaander, de dialoog tussen gebouw en omgeving.
Het besef dat architectuur nooit op zich staat, maar eerder de schakel vormt tussen het verleden en de toekomst.
Het aftasten van de grenzen…de combinatie van kunst en wetenschap die telkens opnieuw wordt herontdekt.

Bij Architectenbureau Daniel Werner bvba geloven we in een totaaloplossing.
In een voorontwerp waarbij vanaf de eerste schets rekening wordt gehouden met de complexe regelgeving en technische vereisten. In een ontwerp waar uw wensen, architectuur, technieken en budget hand in hand gaan. In een opvolging van uw project vanaf de eerste steenlegging tot de oplevering, waarbij de samenwerking tussen klant, ontwerper en uitvoerder steeds gerespecteerd wordt.

Architectenbureau Daniel Werner streeft naar een eerlijke architectuur.
Naar een pragmatische, transparante en heldere aanpak.
Naar een hedendaagse, kwalitatieve architectuur waar volume, licht en materiaalgebruik de essentie vormen.

Dankzij een decennium ervaring in uiteenlopende projecten is Architectenbureau Daniel Werner uw ideale partner in al uw bouwprojecten.